Hitélet

Imagondolat

Imagondolat

Imagondolat
Text: Zsolt. 121
Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi...

Bővebben

Imagondolat

Text: Ézs 40,28-31

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.  Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legk...

Bővebben

Imagondolat

Ézs. 5,11

„Így szól az Úr:

Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám,

és ajkával dicsőít engem,

de szíve távol van tőlem,

istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat,

azért én úgy bánok majd ezzel a néppel,

hogy csodálkozni fog, igen c...

Bővebben

Közelgő események