Hitélet

Imagondolat

Imagondolat 

Zsolt 42,9
"Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez."

A napnak aláhanyatlik a hangos morajlása és ahogy mellém bújik a csend, megrémiszt a mellé társult tátongó sötétség. Az esték szinte rám...

Bővebben

Imagondolat

Zsolt 34,14: „Vigyázz, hogy a nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot.”