Hitélet

Imagondolat

Text: ApCsel 22,3-16 A jeruzsálemi templomban Pál így beszélt a néphez: Zsidó ember vagyok, a ciliciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem, s Gámáliel lábánál az atyai törvény szigorú megtartására tanítottak. A Törvény megtartásában buzgólkodtam, miként most ti is...

Bővebben

Imagondolat

A királyról és a főnökről
1Sám 8,4-7.10-22a Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz nékünk királyt, a ki ítéljen fe...

Bővebben

Imagondolat

Text: Mt 7, 24-27
A sziklára épített házról beszél Jézus. Ez talán másabb, mint a homokra épített ház.
Itt viszont arról is szó van- adventben lévén, ami a várakozás és a készülődés ideje- hogy közben minden nap növekedünk. Inkább ...

Bővebben

Közelgő események