Táborok

"Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa." Mt19,14
Egyházközségünkben 2000-ben indult útjára a vasárnapi iskolások tábora. Az első táborok nagy sikereknek örvendtek és így fontosnak éreztük, hogy tovább folytassuk és
hagyományossá tegyük ezt a nyári gyermekprogramot. Sátorokkal, nagy csomagokkal indultunk útra nyaranta, amely mindannyiunknak felejthetetlen élményt nyújtott. Az első
táborok Vargyastól 9 km-re fekvő bekerített területen kerültek megszervezésre, amely hosszú ideig a táborunk otthonát jelentette.
Egyik évben egy sikaszói táborozó helyet is kipróbáltunk, de a Vargyas-pataka vonzotta úgy a táborvezetőket, mint a gyermekeket és visszatértünk a régi táborozó helyre következő nyáron.
Sajnos az árvizek miatt új táborozó helyet kellett keressünk, de örömünkre egy csodaszép helyen, a Kisküküllő mentén, Parajd mellett szervezhettük meg a következő évben a tábort és immáron ez lett számunkra az új „otthon”.
A tábort közösen szervezte és szervezi az egyházközség lelkésze az ifjúsági egylettel karöltve. Mindenkor   fontos   munkának   és   tevékenységnek   érezte   az   egylet   a   gyermekek   nyári 
programokba való bevonását és ez a tábor is egy ilyen jelentős esemény. A fiatalok fáradtságot nem ismerve vizet hoztak a forrásról, fát gyűjtöttek az erdőben, és ha kellett hátukon vitték a gyermeksereg megfáradt lakóit egy-egy erdei séta után.
A gyermekek számára a táborban való részvétel nem csupán egy kikapcsolódás, hanem egy lelki feltöltődés is, hiszen az öt napos projektben több féle szempontból közelíthették meg a témákat.   Kreatív   alkotás,   énektanulás,   csoportmunkák,   csapatszellemet   igénylő   feladatok elvégzése,   versenyek,   vallásos   témák   feldolgozása, Isten   keresés,   úgy,   hogy   mindenki játéknak érezhette.
A   táborozás   feltételei   a   rendszeres  vasárnapi   iskola   látogatása,   rendszeres   fellépés  a gyülekezeti   közösségben.   Felekezettől függetlenül   szeretettel várunk régi és új tagokat a táborba!

Közelgő események