Vasárnapi Iskola (SZUVI)

A Székelykeresztúri Unitárius Vasárnapi Iskola szép mintája annak, hogyan lehet beszélni a szeretetről és tenni a szeretet megvalósulásáért. A szeretet nem csak cél, hanem eszköz is, amivel nevelni lehet az ifjú diákokat, és amivel építeni lehet kisebb és nagyobb közösségeket az unitárius gyermekek és a gyülekezeti tagok körében.
Elsősorban az összefüggések keresésére fektetjük a nagy hangsúlyt, valamint a vallásosság megalapozására törekedtünk a diákság körében.
Ha célunk az unitárius hitelvek, unitárius gondolkodásmód kialakítása, akkor úgy kell felfogni minden vallásórát, legyen az iskolai vagy éppen gyülekezeti, mint missziós tevékenységet, ahol a legnagyobb feladat az unitárius hitelvek terjesztése, megnyerni a gyerekek szívét és lelkét, hogy a későbbiek folyamán egyházszerető, gyülekezetépítő tagokká váljanak. Így leszünk a szeretet építőkövei.
A közösségépítésünk legfontosabb területe a vasárnapi iskola, amely sokunk szívügye, és amely a Barátság Gyülekezeti szeretetotthonban tartja tevékenységeit.A vasárnapi iskola szervezett formában zajlik, közös jelképe és címere van, valamint 2008. januárjától havilappal számolt be arról a sokrétű tevékenységéről, amelyet a Székelykeresztúri Unitárius gyülekezetben szerveztünk meg. A havilap jelenleg szünetel.
Rendszeresen vannak adventi szerepléseink, 30-35 kisdiákkal, karácsonyi műsoraink, ahol 40 kisdiák készül ünnepi műsorral. Rendszeresen megtartjuk a farsangi mulatságot, amikor a vasárnapi iskolások egy közös délutánt töltenek együtt jelmezbe öltözve. Március folyamán fellépéseink vannak a nők napján, illetve a nemzeti ünnepünkön. Májusban anyák napi műsort szervezünk, de

fellépéseink vannak a történelmi vonatkozású alkalmakkor is (pl. Október 23).


A vasárnapi iskola az iskolai tanévet követi, így vasárnaponként 11 órától várja tagjait, felekezettől függetlenül. A nyári szünidő alat

t a tevékenységeink is szünetelnek, kivéve a táborunkat, hiszen az a vakációban kerül megszervezésre.
Minden vasárnap játékos bevezető után a kalendarisztikus tervet és évet követve térünk ki az egyházi ünnepeinkre és az aktuális eseményekre. Központi témánk a közösségépítés, amely a szeretet nevében épül vasárnapról vasárnapra.
Adja Isten, hogy még sokáig jelentsen ez a közösség otthont, jó hangulatot, barátságot, megértést és összetartást úgy a gyermekek, mint a szülők számára!
Várunk benneteket a SZUVI-ba!

Közelgő események