Gyülekezeti házak- Barátság Ház, Hűség Ház.

Az államosítás miatt a gyülekezet nagyon kis helyen folytathatta csak tevékenységeit. Az 1980-as években a lelkészi lakás mellé épült kis szeretetotthon kicsinek bizonyult az egyre növekvő gyülekezet részére.
Hosszas folyamat eredményeként sikerült visszakapni az elkobzott épületeket, és fáradságos munkával, négy év alatt a gyülekezet felújította az iskola konviktusaként szolgáló épületet.
A kétszáz éves barokk stílusú épület minden fontosabb szerkezeti elemét újraépítve 2009 szeptemberében felavattuk a Barátság Gyülekezeti házat.
Ebben az épületben található egy nagy méretű gyülekezeti terem, ugyanakkor itt kapott helyet az egyházközségi iroda, levéltár, melyek 2016-ban átköltöztek más épületekbe. levéltár a papilak melletti régi gyülekezeti terembe, az egyházközségi adminisztráció- iroda a segédlelkészi lakásokba. Az alaksorban az ifjúsági teremben a vasárnapi iskolások és az egyletesek rendezkedtek be, de ugyanitt található a társalgó / borozó is.
A Barátság Háznak nevezett épület tetőterében vendégszobákat alakítottak ki, ahol összesen 27 vendéget lehet elszállásolni.
Iskola- Hűség Háza
Az unitárius egyház, protestáns hagyományokhoz híven mindig szívügyének és elsőrendű feladatának tartotta az oktatást. Írásos dokumentum van arról a tényről, hogy Székelykeresztúron az egyházközség berkeiben az első pillanattól kezdődően működött iskola. Az iskolamester tisztségét a mindenkori kántor látta el. Az egyházközség mindig biztosított épületet, ahol télidőben a gyermekeket elemi szinten lehetet oktatni.
1767-ben az öreg templommal együtt az iskolaépületet is elvették az unitáriusoktól, és csak évekkel később, a város nagyon ingoványos részében kaptak telket és lehetőséget, hogy újra papilakot, templomot és iskolát építsenek.
Az elemi iskola működtetése kizárólag az egyházközség feladata volt, 1948-as államosításig működött.
 Az elemi iskola – kántor tanítói lak épületét az egyházközségnek visszaszolgáltatták.
Pár évig még iskolaként működött, de később a gyereklétszám csökkenés miatt az intézmények már nem igényelték. Ezért a gyülekezet az épületet felújíttatta és esperesi irodát, kórus részére próbatermet valamint az emeleten vendégszobákat alakított ki, 23 vendég fogadására alkalmas.
Gyülekezeti házaink az évek során a közösségi programok második legfontosabb helyszínévé nőtték ki magukat, ahol szinte minden nap zajlik valamilyen tevékenység.
2016-tól a vendégszobák egységesen, Tolerancia Hostel néven, háromcsillagos panzióként működnek.

Közelgő események