Kórus

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség Énekkara az 1930-as években alakult és kisebb megszakításokkal 1948-ig működött.
Majd egy fél évszázad szünet után Szombatfalvi József lelkész-esperes kezdeményezésére, Bak Erzsébet énekvezér vezetésével 2002-2003 telén újjá alakult.
Újjá alakulása óta kórusunk folyamatosan működik. 2012. december 16-án ezt a 10 éves évfordulót ünnepeltük meg.
 
A kórus 20- 25 tagból áll, téli időszakban rendszeresen, hetenkénti próbákkal, fellépések előtt még gyakrabban készülnek.
 
A 2013-as esztendőben egységesebb küllem kedvéért közösen készítettek székely inget, ruhát, hogy a nagyobb fellépésekkor nemcsak az összhangban, hanem a külsőben is legyen meg a harmónia.


 
A kórus tagjai nagy szeretettel járnak a próbákra, melyek keretében szoros barátságok kötődtek, és nagyon jó hangulat alakult ki az évek során. Hosszú téli estéken boldogan köszöntik egymást névnapjaikon, amikor a kórusműveken kívül sokszor régi nótákat, népdalokat is énekelnek.

2016-tól az új lelkész beiktatásával új énekvezére van az egyházközségnek. Tódor Éva kántor látja el a karvezetői tisztséget.
 
Szeretettel várunk minden kedves énekelni vágyót a kórus tagjai közé.
 
Kórusunk repertoárjából itt lehet egy kis ízelítőt olvasni:

Az énekkar repertoárját elsősorban olyan egyházi ének-zsoltár feldolgozások, kórusművek alkotják, amelyek összeegyeztethetőek az unitáriusok hitbeli meggyőződésével, ezek mellett népdalok, népdalfeldolgozások, kánonok egészítik ki a repertoárt.
 
Ezek közül egy kis ízelítő:
 
 
G.P. da Palestrina: Jésu, rex admirabilis
Bárdos Lajos: Istené az áldás
Szokola Sándor: Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért
E.H. Norton: Székely áldás (a Házi Áldás szövegére)
Kodály Zoltán: Nosza, ti istenfélő hívek
Birtalan József feldolgozása: Áldjad én lelkem…
Jacobus Clemens non Papa: Zengjen az Úrnak hálaszó
Halmos László: Minden földek
G. F. Handel: Örvendj világ
W.Kirkpatrick: Csak jászolágy várta
Bárdos Lajos: Szent karácsony éjjel
Veress Elza – Emőke verse, Szilágyi Mihály zenéje: A szeretet fénye
Zoltán Aladár: Könyörülj Úristen
Vermesy Péter: A bikali (Keresztúri) lányok
Elindultam szép hazámból
Liszt Ferenc: Hajnalozó
Beethoven: Örömóda
Verdi – Nabucco: Rabszolgák kórusa
Vermesy Péter: Édesanyám sok szép szava
Járdányi Pál: Erdő, erdő, de magas
Hernry Purcell: Sárga levél
Márkos Albert: Kimosom a zsebkendőmet
 

 

Közelgő események