Istentisztelet

Egyházközségünkben minden vasárnap istentiszteletet tartunk d.e. 11 órától a templomban,
karácsony, húsvét, pünkösd és őszi hálaadás alkalmával vasárnap reggel 9 órától is.
Egyházközségi életünknek ez a legnépesebb, legkifejezőbb, rendszeres gyülekezeti alkalma
ahol a közös ének és ima valamint a prédikáció által ősi hagyományunkat követjük és
vallásosságunkat megéljük.
Az istentiszteletek meghatározott rend (liturgia) szerint folynak:

  • Kezdőének állva
  • Derekas ének ülve
  • Ima (gyülekezet áll)
  • Közének állva
  • Bibliai alapgondolat (textus) felolvasása (gyülekezet áll)
  • Prédikáció gyülekezet ülve hallgatja)
  • Csendes- és záróima (állva)
  • Hirdetések (ülve)
  • Áldás
  • Záróének


Istentisztelet keretében alkalom adtán esketési, keresztelési szertartás vagy egyházi ünnep
esetén ágenda és úrvacsoraosztás van, a szószéken végzett szolgálat után.
Iskolai év közben minden hétfő délelőtt 11:30-tól valamint nagyobb egyházi ünnepeinket
megelőző héten d.u. 6 órától áhítatot tartunk ugyancsak a templomban.

Iskolai évben, vasárnaponklént 10,30-tól tartunk a gyerekek számára istentiszteletet. Rövid, 20 perces, sok énekkel, imával, beszélgetéssel, hogy a gyerekek megtanulják mi a templom, hogy kell viselkedni istentisztelet alatt, hogyan imádkozzunk, hallgassunk, énekeljünk. Gyerek istentisztelet után a vasárnapi iskolás foglalkozásra mennek át a gyerekek a Barátság Közösségi házba, ahol pedagógusok tartják a foglalkozást.Tódor Csaba

Közelgő események