Egyházközség hatóságai-elnökség

Egyházközségünk a Magyar Unitárius Egyház Alaptörvénye valamint Szervezeti és Működési szabályzata szerint fejti ki tevékenységét. Ezek szerint egyházközségünk legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága a közgyűlés, melynek tagja minden egyházközségi tag, aki előző évre befizette az egyházfenntartói járulékot, ezzel kapcsolatos információkat itt lehet megtekinteni.
A keblitanács (presbitérium) a közgyűlések közötti időszakban az egyházközség döntéshozó, végrehajtó és felügyelő hatósága. Tagjait a közgyűlés választja három évre. 2016. március16-án választott keblitanácsosok névsorát itt lehet megtekinteni.
A keblitanács elnöksége a keblitanácsi ülések közötti időszakban az egyházközség kormányzó szerve. Tagjai: Tódor Csaba, Demeter Domokos, Palkó Zoltán, Ütő Katalin, Osváth Ilona, Lőrinczi László.
 
Az egyházközség hatóságainak munkáját a szakbizottságok segítik elő. Ezeknek tagjait szintén a közgyűlés választja három évre.
 
 
Egyházközségünkben a következő bizottságok működnek:
 
1. Hitéleti, misszió és ven bizottság
2. Szociális és egyháztársadalmi bizottság
3. Gazdasági bizottság
4. Földügyi bizottság
5. Testvér egyházközségi bizottság
 
Tagjainak névsorát itt lehet megtekinteni.

Közelgő események