Hitélet

Imagondolatok

Text: Ézs 49, 5-6

És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott,  hogy Jákobot Ő hozzá megtéritsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!

Igy szól: Kevés az, hogy n&e...

Bővebben

Az elengedésről

Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, 52és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. 54Látva ezt ...

Bővebben

Imagondolat

Text: Ézs 66,10-14
„10Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok! 11Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó emlőjéből. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. 12Bizony, ezt mondja az ÚR: Folyamként &a...

Bővebben

Közelgő események