Hitélet

Imagondolat

Jób 9,2-11.

2Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?

3Ha kedve támadna vele perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni.

4Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni?

5Hegyeket m...

Bővebben

Imagondolat

Text Ézs 10,5-7.13-16  
"Ezt mondja az Úr: Jaj, Asszíriának, haragom vesszejének; az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat.
Elküldtem őt a hűtlen nemzet ellen, parancsot adtam neki a nép ellen, amelyre haragszom, hogy zsákmányoljon, fosztogasson, &ea...

Bővebben

Imagondolat

Jób. 29, 2–6
„2Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan,
mint mikor még Isten vigyázott rám!
3Amikor mécsese világított fejem fölött,
sötétben is az ő világosságánál járhattam;
4mint amilyen ifjúkorom idején voltam,

Bővebben

Közelgő események