Székelykeresztúri Unitárius Nőszövetség

Már 1900-ban úgy a helyi nőszövetségben, mint az egyházkörben a nők komoly tevékenységet folytattak.
1910-ben alakult meg a Nőszövetség, mint Jótékony Nőegylet. Célkitűzése: vallásos estélyek szervezése.
1924-ben újjáalakult; - Karácsonyfa ünnepélyt szerveztek.
1925-ben a Gimnázium tornatermében nagysikerű estélyt rendeztek, majd havonta szervezték meg összejöveteleiket; elnökük Pap Mózesné.
1928-ban felszerelték az Orbán Balázs Gimnázium betegszobáját, 12 nyomorgónak segélyt nyújtottak Karácsonyra, szószéktakarót készítettek, kultúrmunkát végeztek, nagy hangsúlyt fektettek a templom díszítésére, műsoros estélyek szervezésére.
1933-ban nyári gazdasági tanfolyamot szerveztek Gyarmati Piroska vezetésével, melyben unitárius és más vallású tanulók vettek részt. A tanterv szerint kertészet, baromfinevelés, az egészséges táplálkozás, főzés, befőzés szerepelt az ismeretközlésben.
1935-ben az egylet elnöke: Ütő Lajosné. Négy összejövetelt szerveztek, melynek összegét jótékony célra fordították: az iskola és a szegény gyerekek megsegítésére.
1940-ig az Unitárius közlönyben tudósítások vannak estélyeikről.
1991-ben újra alakult a Nőegylet. A jelenlegi országos szervezet az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ), ennek tagszervezeteként mükődik.
Újjáalakulás után elnökei: Báró Gabriella tiszteletes asszony, majd Szombatfalvi Anna tiszteletes asszony, Lőrinczi Judit nőszövetségi tag,Jelenleg Tódor Éva tiszteletes asszony.

Az újjáalakulásnál jelen volt és azóta is a nőszövetség egyik biztos bástyája Gagyi-Biró Katalin, aki a népi kultúra képviselőjeként mindig fontos szerepet töltött és tölt be a nőszövetség életében ma is. 


A székelykeresztúri Unitárius Nőszövetség összejöveteleit a Szeretetotthonban (gyülekezeti terem) tartja hetente egy alkalommal - csütörtökön 18 órától. Minden alkalommal ima, bibliaolvasás, bibliamagyarázat hangzik el. Az összejövetelek alkalmával különböző történelmi, ill. más jellegű előadások is elhangzanak.
A Concord-i testvérgyülekezet látogatásának alkalmával a Nőszövetség kézimunka kiállítást rendezett a Nők munkáiból; valamint a vendégeket köszöntő (1999. szeptember 26.) délutáni műsoros istentisztelet alkalmával "Isten kezében" című zenés-irodalmi összeállításukkal szerepeltek a templomban.
Minden nyáron Nőszövetség kirándulást szervez az országba vagy a határon túlra, megismerve különféle országrészeket,  barátságok születnek ezáltal, s vendégül látják a megismert barátokat,mikor idelátogatnak.
A templom és papilak körül virágültetésben, szépítésben minden évben tavasszal és ősszel részt vesznek. Az egyházközség különböző eseményein a  Nőszövetség tagjai segédkeznek az ellátásban, felszolgálásban, lebonyolításban.
Minden évben részt vesznek az UNOSZ évi találkozóján és a Szejkefürdői Unitárius Találkozón a novemberi Dévai Zarándoklaton is.
 Nők Világimanapját   minden évben ökumenikusan megtartják, a város felekezetei felváltva házigazdái az eseménynek. 2o15-ben az egyházközség fogadta az Imanap résztvevőit,valamint a városi ökumenikus imahét rendszeres résztvevői.

A nőszövetség programtervezete:

2013

Nov. 28. Megnyitó. Évi program megbeszélése.
Dec. 5. Előadás: Péterffy Miklós: Fogságom naplója.
Dec. 12. Pitó Margit: Adventi történetek.
Dec. 19. A nőszövetség tevékenységeinek, eredményeinek visszatekintése.

2014

Jan. 9. Ünnepi (Karácsonyi, Újévi) élményeink elbeszélése.
Jan. 16. Tompa László élete és munkássága - Péterffy Erzsébet tanárnő előadása; Imahét előkészítése.
Jan. 23. Imahét.
Jan 30. Orvosi előadás: Dr. Balázs Melinda.
Febr. 6. Székelyderzsi lelkészcsalád és nők fogadása.
Febr. 13. A vitaminokról, ésszerű táplálkozás (Gyógyszerész esetleg Bíró Enikő meghívása).
Febr. 20. Pszichológiai előadás, Molnár Melinda meghívása.
Febr. 27. Lakatos Sándor tanár előadása a családfakutatásról
Márc. 6. A nők napja – Nők az irodalomban, egyházban, családban – Czire Irma tanárnő előadása.
Márc. 13. Márc. 15 – történelmi előadás Sipos István vagy Andrási Benedek tanárok.
Márc. 20. A bencédi nők fogadása.
Márc 27. Tavaszi kerti munkálatok – Hatos György kertészmérnök előadása.
Ápr. 3. Sándor Zsigmond Ibolya történész a múzeumtól – előadás.
Ápr. 10. Beszámoló a testvérgyülekezet meglátogatásáról – Szombatfalvi József
Ápr 13. Virágvasárnap - ökumenikus zárótalálkozó2o16.

2o16.

Február 18: Ismerkedés és közös beszélgetés az új lelkészcsaláddal.
Február 25. Világimanap köszöntésére verses, zenés műsor összeállítása és próbája
Március 1: Ökumenikus Női Világimanapi-i szerep- katolikus templomban
Március 2o.Virágvasárnap: Ünnepélyes záró alkalom, ökumenikus istentisztelet keretében- katolikus templom.

Közelgő események