Egyházközségünk történetének fontosabb évszámai:

XIII. sz. – felépül a székelykeresztúri öreg templom

1458 – megépül az öreg templom csúcsíves szentélye

1568 – Székelykeresztúr város lakossága unitárius hitre tér, a templom ezáltal unitáriussá alakul

1568 – Marosi Synnig János lelkész tevékenysége, aki meghonosítja Keresztúron az unitarizmust

1606 – határozat, hogy minden második évben Keresztúron tartassék a zsinat

1608 – zsinatot tartanak

1616 – zsinatot tartanak

1630 – a „major pars” törvény alapján teljes egészében az unitáriusoké lesz az öreg templom

1642 – az öreg templom nagyharangját a reformátusoknak ítélik meg

1652 – Korondi Miklós a lelkész

1670 - zsinatot tartanak

1700 - zsinatot tartanak

1722 – elkészül a szószékkorona

1723 – Csokfalvi Dániel a lelkész

1741 – Almási András a lelkész

1755 – Komjátszegi József a lelkész

1758 – Solyamosi Péter lelkésznek választják

1767 augusztus 19 – A főtéri templom elvétele

1768 – az újonnan épült imaházat és papilakot lebontatják

1768-1792 – az unitáriusok a reformátusoknál tartják istentiszteleteiket

1773 – Tana Ferencet választják lelkésznek

1777 – Árkosi Raffai Sámuel lelkész lesz (1799-ig)

1782- új templom alapkőletétele

1789 – vakoltatják a templomot

1792 – elkészül a mennyezet

1792 – felszentelik a templomot

1793 – elkezdik építeni a székelykeresztúri gimnáziumot

1799 – Kissároson a zsinat kimondja, hogy Fiatfalva önálló gyülekezet lesz

1799 – Bodor Sámuelt választják lelkésznek (1803-ig tevékenykedik)

1803 – Albert József a lelkész 1807-ig

1807 – Sipos Miklóst nevezik ki lelkésznek, aki 1817-ig szolgál a gyülekezetben

1811 – tűzvész pusztít a városban

1818 – Márkos Elek a lelkész 1821-ig

1821 – Máthé Józsefet választják lelkésznek 1824-ig tevékenykedik

1879 – Dávid Ferenc halálának 300 éves évfordulójára rendezett ünnepi zsinat

1890 – oldalhajóval bővítik a templomot

1899 - zsinatot tartanak

1909 – új papilak építése

1921 - Harangöntés

1929 – orgonát javítják

1938 - harangöntés

1946 - zsinatot tartanak

1950 – a karzatokat újraépítik

1982 – 1988 – a templom padjait és kazettáit udvarhelyszéki motívumokkal díszítik

1988 - zsinatot tartanak

1988 – papilak bővítése

1993 – székely kapu készül az egyházközség bejáratához

1996 – milleniumi emléktábla avatás

2000 – orgonajavítás

2000 – új karzat épül a nők padsora fölé

2006 – segédlelkészi lakásokat alakítanak ki

2009 – Barátság Gyülekezeti ház avatása

2010 – filegória épül a gyülekezeti ház udvarába

2011 – játszótér készül a gyülekezeti ház udvarába

2011 – lelkészszentelő zsinatot tartanak

2012 – kántortanítói lak – elemi iskola felújítása és felavatása Hűség Háza névvel.

2016- Hostel Tolerancia néven három csillagos panzió működik a Barátság és Hűség házak vendégszobáiban.

Közelgő események