Hitélet

Imagondolat

Text Mk7,31-37 

Egy gyógyítási történetet olvasunk a mai evangélium van. Jézus a pogányok földjén gyógyít. A kitaszítottak, a földhözragadottak földjén. Közöttük gyógyít Jézus, akinek ezáltal a tevékenysége fel is nagyítódik, legalábbis...

Bővebben

Imagondolat

A növekedésről

Text 2 Sámuel 11, 1-27

Dávid és Uriás történetében a növekedésről van szó. Helyesebben a növekedés abszurditásáról, legalábbis, ahogy az a hit útján való növekedést jeleníti meg. Azért van itt szó a...

Bővebben

Imagondolat

Text: ApCsel 22,3-16 A jeruzsálemi templomban Pál így beszélt a néphez: Zsidó ember vagyok, a ciliciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem, s Gámáliel lábánál az atyai törvény szigorú megtartására tanítottak. A Törvény megtartásában buzgólkodtam, miként most ti is...

Bővebben

Közelgő események