Meghívó

2018. február 17-én, szombaton, de. 9, 30 órától, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Balázs Ferenc dísztermében tartandó gondnok-presbiteri értekezletre.
            Áhítat –Gál Zoltán köri jegyző
Megnyitó- Kibédi Emil felügyelő gondnok
Főgondnoki  köszöntő
1.      Andrási Erika-Andrási Benedek: Közösségépítés, mindannyiunk feladata
Kiscsoportos megbeszélés
2.      2018- a vallásszabadság éve és Egyházunk megalakulásának 450. évfordulója – tájékoztatás rendezvényeinkről- főgondnok, felügyelő gondnokok
3.      Egyházközségi beszámolók kötetlen formában
4.      Egyházkörünk időszerű kérdései
5.      Különfélék
Összegzés  – Bálint Sándor  felügyelő gondnok
Az értekezlet közebéddel zárul (ára 25 lej, helyben kell fizetni!). Tisztelettel kérjük, hogy a résztvevők számát a február 13, kedd estig jelentsék be az esperesnek.
 
Csehétfalva, 2018. február 9.
 
Atyafiságos tisztelettel,
 
                                                                                                  Lőrinczi Lajos esperes

Vissza

Közelgő események