Közös presbiteri konferencia

Közös presbiteri konferencia

Presbiteri konferencia Székelykeresztúr, Barátság Ház, 2017 június 16-17.

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség  - Marosvásárhely- Kövesdombi Unitárius Egyházközség presbitériumai.

Gyülekezetépítés. Együtt.”

Tapasztalatcsere, közös problémák megfogalmazása, megoldás keresés.                                                                            Június 16-án péntek délutántól, szombat délutánig. 

Egyházközségi vezetők és házastársuk vettek részt, közel 40-en, e két napos rendezvényen. Bemutatkozás, egyházközségi problémák vázolása és csoportosítása, majd kiscsoportos probléma megoldás és összesítő- röviden a szakmai része a programnak. Mindenki nagy felelősségtudattal és elkötelezetséggel  vett részt, s ahogy hasonlóak a két nagy városi egyházközség alapvető problémái, úgy azonosak a megoldási javaslatok is. Hívek távolmaradása, hit megélésének problémái, az anyagiak, közmunka nehézsége, csak néhány a vázolt problémák közül. Felelősségvállalás, elkötelezettség, hit megélése közösségen belül, személyes megszólítás mind hozzájárul  a megoldáshoz.

Örömteli és nagyszerű együttlét volt, jó kezdet, mely folytatásra vár.


Vissza

Friss hírek