Imagondolat

Imagondolat

Azzá válni, amiről beszélsz
Text: Sirák Könyve 48, 9-11
(katolikus kánonban van benne)

Illés, mily nagy voltál csodatetteiddel! Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyre állítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunytak el.

Kétségtelen, hogy nehéz azzá válni, amiről beszélek. A papokra mondják, hogy bort isszunk, és vizet prédikálunk. És aki ezt mondja, azzal mi van? Minding valamiről beszélek, valamit mondok, de nehéz az, hogy azzá váljak, amit mondok. 
A zene ilyen. A zene az, amiről szól.
A tűz is ilyen. Magába emészti, amitől ég. Illésnek sikerült az, hogy tüzes szekéren fölemelkedjék, és hogy az ősapák után eljöjjön, és az ítélet napján csillapítsa az isten haragját.
A halál is ilyen. Magába veszi az életet, és valahogy az élettel táplálkozik. Magasba röpíti az életet, hogy amikor nehéz itt nekünk, akkor azok, akik előttünk már itt voltak, könnyítsenek rajtunk. Milyen szép, hogy akik a te barátságodban haltak meg... neked is van ilyen biztosan. 
És az élet is ilyen. Magába veszi a halált, abból táplálkozik. 
Zene, tűz, halál, advent... hogy közeledjünk magunkhoz. Hogy közeledjék isten feléd.

Vissza

Közelgő események