Vasárnapi imagondolat

Isten és a mammon
Text: Mt 6,24-34
Úgy tűnik, hogy sokat vívódik a mai ember két világ között. Nos, most nem az ég és föld közötti repülésről beszél a szentírás. Nem is a földi élet és az örökélet közötti vívódásról van szó, hanem a földi lét két pólusa között szakad meg az ember. A test és a lélek, az anyag és a szellem között. A látható s a láthatlan között. Igen, mert a hívő ember a hit állapotában ritkán nyugodt. Nem lehet hátradőlni a hit állapotában még annak sem, aki folyamatosan keresi Isten országát, és annak igazságát. De azt mondja Jézus, hogy aki azt keresi- és elsősorban azon van a lényeg, hogy azt keresni kell- akkor minden megadatik, ami a testi léthez kell. Hiszen testi létünk adott már azzal, hogy reggel felkelünk, reggelizni kell, menni kell. Úgyanígy adott a szellemi lét is, ami bár nem látszik, de éppen úgy jelen van, mint a testiség. Nem egyik a másik ellen van, hanem egymással és egymásért. Ezért van a feszültség a kettő között. Ezt feloldani nem azzal lehet, hogy egyikről vagy a másikról nem veszek tudomást, hanem azzal, hogy egyensúlyozok. Mindkettőt ráteszem a mérlegem egy-egy serpenyőjére.

Vissza

Közelgő események