Újévi köszöntő

Az Efezusiakhoz írtak ma is visszhangzanak. A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség lelkészei és vezetősége a következő sorokkal kíván Boldog Új Évet gyülekezetünk tagjainak, Isten áldása kísérjen mindenkit, az új évben is:
"Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben."

Vissza

Közelgő események